جهت ثبت شکایات و انتقادات خود می توانید از طریق زیر اقدام فرماید :

مراجعه حضوری به آدرس اصفهان - اصفهان ، خیابان مشتاق اول - خیابان ابوالحسن اصفهانی - جنب شیرینی حنایی - طبقه اول

تماس با شماره: - 32755728۰۹۱۳۸۴۰۴۶۴۱

 و یا ارسال ایمیل به :info@mihanposter.com